ទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ ខណៈពេលក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ា វិញ ហួរឆបោកកម្លាំងពលកម្មជាង10000$!

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ :

161 Views