និស្សិតខ្មែរមួយក្រុម នាំគ្នាថតរូបបញ្ចប់ការសិក្សាដោយស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណសម័យកាលហ្លួងសុីសុវត្ថិ 

ជាធម្មតានៅមុនពេលដល់ថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សនិសិ្សត ចូលចិត្តជួបជុំនាំគ្នាថតរូបមុនថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រ ដែលគេហៅថា (Pre- graduation)។ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្តាញសង្គមនូវរូបភាពដែលនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក មួយក្រុម បាននាំគ្នាថតបញ្ចប់ការសិក្សាមុនថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណ ដែលត្រូវគេស្គាល់ថានៅក្នុងសម័យកាលហ្លួងសុីសុវត្ថិ។ ក្នុងការស្លៀកពាក់បុរាណថតបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះក៏មានការកោតសរសើរពីមហាជន ដោយលើកឡើងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានក្រុមនិស្សិតស្លៀកពាក់បុរាណថតបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយក៏ជាការលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយឈុតបុរាណខ្មែរផងដែរ។ តើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរ?

សម្លៀកបំពាក់ដែលនឹងស្លៀកពេលថ្ងៃទទួលសញ្ញាប័ត្រ

ឈុតបុរាណដែលក្រុមនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាស្លៀកថត

543 Views