ប្រឡាយទឹកនៅភូកោះខ្លូតត្រូវបានគេចាក់លុបធ្វេីជាកម្មសិទ្ធិ

ស៊ែដើម្បីប្រឆាំងបច្ចាមិត្តសង្គម

ខេត្តកំពត;ប្រឡាយ ទឹកមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិកោះខ្លូត ឃំុកំពង់ត្រាចខាងកេីតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតត្រូវបានថៅកែកាកបៀរចាក់លុបធ្វេីជាកម្មសីទ្ធិ។ប្រជពលរដ្ធរស់នៅទីនោះ បានអោយដឹងថា ប្រឡាយទឹកមួយខ្សែនេះ ត្រូវបាន អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកចាក់រំលោភយកមកធ្វេីកម្មសីទ្ធិចង់អស់ទៅហេីយ។មិនដែលឃេីញអាជ្ញារឬជំនាញចុះមកពិនិត្តមេីលសោះ៕ប្រជាពលរដ្ធបន្តទៀតថា ប្រហែលជាមានកាឃុបឃីតគ្នាហេីយ បានជាថៅកែ កាកបៀរ ឈ្មោះ ពូ សុខ នេះហានចាក់លុបយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបែបនេះ៕លោកសុខ ថៅកែ កាកបៀរ ដែលចាក់ដីរំលោភយកដីប្រឡាយទឹករបស់នេះ បានអោយដឹងថា មុនលោកចាកលុបប្រឡាយទឹកនេះ លោកបានទៅសុំច្ចាប់ពីលោកមេឃុំរួចហេីយ បានលោកហានចាក់ ពូ សុខ បានបន្តទៀតថា រូបគាត់ចាក់ដីលុបប្រឡាយនេះធ្វេីរោងដាក់កាកបៀរនិងបំរុងទុកធ្វេីស្ថានីយ៍លក់សាំង ពេលលោកចាក់ពេញលោកនិងដាក់ប្រពន្ធ័លូទឹក។អ្នកស្រី លឹម លុយ មេឃំុកំង់ត្រាចខាងកេីតបានអោយដឹងថា ការចាក់ដីលុប្រឡាយទឹកនេះគាត់មិនដឹងទេ ហេីយក៍គ្នាននណាមកសុំច្បាប់គាត់ទេ។លោក អ៊ុម ស៉ី ណាត អភីបាលស្រុកកំពង់ត្រាច បានអោយដឹងថា កាចាក់ដីលុប ប្រឡាយនៅភូមិកោះខ្លូតនេះលោកមិនដឹង សូមសួរទៅខាងមេឃំុគេទៅ៕គ្រាន់តែចាក់លុបប្រឡាយមួយខ្សែឆ្លេីយដាក់គ្នាដូចដំរីជាន់ផ្តិលអញ្ចឹងលោកស្រីមេឃំុនិងលោកអភីបាលស្រុកអេីយ។ដោយផន សុជាតិ

284 សរុប 2 ថ្ងៃនេះ